Frans van Oldenburg Ermke

Aus kathPedia
Version vom 17. Januar 2014, 16:36 Uhr von Oswald (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springenZur Suche springen

Frans van Oldenburg Ermke (* 6. Februar 1909 Dordrecht, Niederlande; † 10. oder 13. Oktober 1974 Meerssen) war ein Niederländischer katholischer Schriftsteller. Geboren als Franciscus Antonius Brunklaus, publizierte er seine meisten Werken unter dem Pseudonym Fr. van Oldenburg Ermke. Andere Pseudonyme sind: Frans A.B. van Oldenburg Ermke, Fra Antonio Bruno, Clazina de Bruyn, Halve Tessel d' E., Tessel Erna, Fabianus van de Kluizenaarsbronnen, Frans van de Merwede, L. van Oosterhout, Frans Willems.

Biografie

Frans van Oldenburg Ermke wurde am 6. Februar 1909 geboren in Dordrecht (Z-H) in den Niederlanden. Dordrecht ist jetzt ein Vorort von Rotterdam. Von Beruf wurde er Journalist. Nebenbei schrieb er viel. Außerdem hat er viele Werke ins Niederländische übersetzt, z.B. die Werke von Giovanni Guareschi.

Der Schwerpunkt in seinem Werk lag auf Prosa. Er hat ein breites Spektrum an Werke; Romane (Pastoor Pius Paerel), Vitae (Santa Rosa de Lima), Historie (Van Alberdingk Thijm tot van Duinkerken en Kuyle), Polemik und Apologetik (Het Drogma). Er starb in Houthem (L) am 13.10.1974 oder am 10.10. Sein Begräbnis war am 14. 10. Deshalb ist der Todestag am 10.10. wahrscheinlicher.

Bibliographie

 • 1933 - Bruno Clasius
 • 1934 - Kruis of munt?
 • 1935 - Van Alberdingk Thijm tot van Duinkerken en Kuyle
 • 1937 - Een Amerikaan keert terug
 • 1937 - Leven en sterven van Sint Servatius
 • 1938 - Santa Rosa de Lima
 • 1940 - Het jongste meisje Martin
 • 1941 - Paulus te Ephese of de dood van Maria
 • 1941 - Pastoor Pius Paerel
 • 1942 - Sonatine
 • 1943 - Het Evangelie van Judas
 • 1945 - Antonius
 • 1944 - Het Hooglied van Maria Magdalena
 • 1946 - De Openbaring van den Apostel Thomas
 • 1948 - Heiligen voor hun rechters
 • 1955 - De vleermuis op de toren
 • 1966 - De Limburgers
 • 1966 - Herberg 't Hemeltje
 • 1966 - Limburg aan de galg. De legende van de Bokkerijders en de geschiedenis van hun lot
 • 1966 - Het Drogma. Vragen naar aanleiding van de nieuwe katechismus gesteld en beantwoord voor leken of zij die dit wensen te worden.

Weblinks